องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
 
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2557
Updated 2021, july 27


  โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่...
  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ....
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19