องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2564 [ 21 มี.ค. 2565 ]
2 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]
3 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2563 [ 16 เม.ย. 2564 ]
4 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]
5 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]
6 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2562 ]
7 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]
8 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]
9 รายงานการเงินเดือนมกราคม2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]
10 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 6 มิ.ย. 2560 ]
11 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]
12 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]
13 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 [ 1 พ.ค. 2557 ]
14 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 [ 4 เม.ย. 2557 ]