องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณ 2566 [ 9 ก.ย. 2565 ]
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ก.ย. 2560 ]
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 [ 1 พ.ค. 2557 ]
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 [ 14 มี.ค. 2557 ]
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 [ 14 มี.ค. 2557 ]