องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2562 ]
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ [ 27 ส.ค. 2558 ]
3 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R [ 25 ส.ค. 2558 ]
4 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R1 [ 25 ส.ค. 2558 ]
5 ป้ายประชาสัมพันธ์โรคเมอร์ส [ 29 ก.ค. 2558 ]
6 ป้ายประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก [ 28 พ.ค. 2558 ]
7 แผ่นพับประฃาสัมพันธ์ [ 25 พ.ค. 2558 ]
8 ไข้หวัดนก [ 8 ม.ค. 2558 ]
9 โรคเบาหวาน [ 9 ก.ย. 2557 ]
10 การทำปํยหมัก [ 10 มิ.ย. 2557 ]
11 การคัดแยกขยะ [ 15 พ.ค. 2557 ]
12 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [ 9 เม.ย. 2557 ]
13 ไข้เลือดออก [ 8 เม.ย. 2557 ]
14 ไข้หวัด2009 [ 4 ก.พ. 2557 ]
15 มือเท้าปาก [ 5 พ.ย. 2556 ]