องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิงชนิดมือถือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหมากหญ้า ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2564 ]
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) [ 3 ต.ค. 2563 ]
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชและพืชสมุนไพรอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพรอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร อาหารว่างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืชมุนไพรอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นพันธุ์พืชโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2563 ]
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเแลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารเครื่องดื่ม โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโด ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำท่อคอนกรีตผ่าซีก บ้านท่างาม หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2563 ]
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2563 ]
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อทรายเคลือบเทมีฟอสและน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุงตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดต่างๆ ที่มียุงเป้นพาหะนำ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2563 ]
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธัปฏิบัติและนโยบายการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบและรับฟังแนวปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2563 ]
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5