องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายประภาส ทัตติวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 เบอร์ติดต่อ 081-8711695
 
 
นายณรงค์ คำสีหา
นายอนัน พูลชนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 เบอร์ติดต่อ 098-1034392  เบอร์ติดต่อ 061-5494038นายสม คำแสนเดช

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 เบอร์ติดต่อ 087-8535758