องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 19 เม.ย. 2565 ]
2 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองชลประทาน 5LL หมู่ที่ 1 บ้านดอนไฮ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 19 เม.ย. 2565 ]
3 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ธ.ค. 2564 ]
4 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ย. 2564 ]
5 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนไฮ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ย. 2564 ]
6 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ย. 2564 ]
7 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านโด ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ย. 2564 ]
8 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านโด ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ย. 2564 ]
9 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านโสทอน ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ย. 2564 ]
10 ประกาศใช้ราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยา่นพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก ดีเซล) ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 3 พ.ย. 2564 ]
11 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหมากหญ้า ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2564 ]
12 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2564 ]
13 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2564 ]
14 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2564 ]
15 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2564 ]
16 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2564 ]
17 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2564 ]
18 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเกาะลอยกุดโดก่อสร้างบันไดท่าน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2564 ]
19 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 1 ก.ย. 2564 ]
20 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 20 ส.ค. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10