องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 8 มิ.ย. 2565 ]
2 การเผยแพร่การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เดือนตุลาคม-ธันวาคม [ 8 ธ.ค. 2563 ]
3 การเผยแพร่การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เดือนกรกฏาคม-กันยายน [ 23 ก.ย. 2563 ]
4 การเผยแพร่การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เดือนเมษายน-มิถุนายน [ 10 มิ.ย. 2563 ]
5 การเผยแพร่การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เดือนมกรา-มีนา [ 18 มี.ค. 2563 ]
6 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เดือนตุลาคม-ธันวาคม [ 24 ธ.ค. 2562 ]
7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เดือนกรกฏา-กันยายน [ 19 ก.ย. 2562 ]
8 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เดือนเมษา-มิถุนา [ 12 มิ.ย. 2562 ]
9 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เดือนมกรา-มีนา [ 15 มี.ค. 2562 ]
10 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) [ 20 ธ.ค. 2561 ]
11 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) [ 1 พ.ย. 2561 ]
12 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) [ 1 พ.ย. 2561 ]