องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]
2 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 [ 18 ส.ค. 2566 ]
3 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2566 ]
4 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]
5 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]
6 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]
7 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]
8 คณะกรรมการแปรญัตติร่้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 12 ส.ค. 2565 ]
9 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]
10 ประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]
11 ประชุมสภา สมัยสมัญ สมัยที่ 1-2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]
12 ประชุมสภาครั้งแรก 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]
13 ประชุมสภาประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-2564 ครั้งที่ 2 [ 30 ก.ย. 2564 ]
14 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-2564 ครั้งที่ 1 [ 17 ก.ย. 2564 ]
15 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2564 ครั้งที่ 2 [ 26 ส.ค. 2564 ]
16 ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 2565 ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2564 ]
17 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2-2564 ครั้งที่ 1 [ 24 ส.ค. 2564 ]
18 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมันที่ 3-2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]
19 หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]
20 หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4