องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง

สวนทองผาลัม