องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
งานการจัดเก็บภาษีรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]
2 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ฯ [ 28 ม.ค. 2565 ]
3 กำหนดอัตรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]
4 ให้เจ้าของที่มีทรัพย์สินที่มีป้าย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]
5 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ส.ด.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประำปี พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]
6 การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]
7 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ส.ด.3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]
8 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]
9 ช่องทางการชำระเงินแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]
10 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]
11 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]
12 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]