องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

โทรศัพท์/โทรสาร 043-020-454
++++++++++++++++++++++++++++++++++
EMAIL : admin@huay-ang.go.th

Website : http://www.huay-ang.go.th