องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 10 มิ.ย. 2567 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ค. 2567 ]
3 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]
4 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลุกสร้าง ประจำปี 2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]
6 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ฯ [ 29 ก.พ. 2567 ]
7 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ฯ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ฯ [ 29 ก.พ. 2567 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2566 ]
9 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถื่น หรือประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 24 พ.ย. 2566 ]
10 ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2566 ]
11 การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 25 ต.ค. 2566 ]
12 ประกาศผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]
13 รายงานผลการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]
14 รายงานผลการดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]
15 ประกาศผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2566 ]
17 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ด้านสาธารณภัย (วาตภัย) [ 22 ก.ย. 2566 ]
18 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สวำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง พ.ศ.2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]
19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.ย. 2566 ]
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานบริหารท้องถิ่น [ 5 ก.ย. 2566 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6