องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 1 ต.ค. 2564 ]
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 21 ส.ค. 2563 ]
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (2561-2564) [ 1 มิ.ย. 2561 ]
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 1 พ.ย. 2559 ]
6 แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) [ 30 มิ.ย. 2559 ]
7 แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) [ 3 ก.ค. 2558 ]
8 แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 [ 20 ก.พ. 2558 ]
9 แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558 [ 5 ก.ย. 2557 ]
10 แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) [ 1 ส.ค. 2557 ]
11 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) [ 1 พ.ค. 2557 ]