องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
กองช่าง


นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง 
 

 
 
นายประสาน  บุญชิต
 
 
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 


 


นายนัฒพร คงหา

    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
นายไพรวรรณ คำทุย    นายรัชโยธิน สืบเพ็ง
พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา
(ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า)   (ผู้ช่วยช่างโยธา)