องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
จ่าสิบเอกบุญส่ง แสนมี
 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
นางสาวสุดธิดา อโหสี

 นางสาววิจิตรา อัสโย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานสิ่งแวดล้อม)

 พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานสาธารณสุข)