องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
  ต้อนรับด้วย รอง ผบ.ทหาร พล ร.6 ออกมาตรวจเยี่ยม ศูน...[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 16]
 
  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่...[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 18]
 
  ซ่อมแซมและทำความสะอาด อาคารสำนักงาน กศน.ตำบลห้วยแอ...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการท้องถิ่น อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชุมแนวทางการกำกับและติดตามผลการปฎิบัติการแผนควา...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 22]
 
  Big Cleaning Day[วันที่ 2021-06-17][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งอค์กรผู้ใช้น้ำ[วันที่ 2021-04-27][ผู้อ่าน 51]
 
  ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ...[วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 40]
 
   ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ม.1 บ้านดอนไฮ[วันที่ 2021-03-30][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการ ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ม.2 บ้านนาแพง[วันที่ 2021-03-29][ผู้อ่าน 53]
 
  ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลห้วยแอ่ง และประชาชนทั่วไป ใช้ง...[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมอบรมโครงการรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมในสถ...[วันที่ 2021-03-17][ผู้อ่าน 66]
 

หน้า 1|2|3