องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  สำหรับปี  สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน  2562 

    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ