องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
เรื่อง  งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

    เอกสารประกอบ

ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ