องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  สำหรับปี  สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน  2563 
     เอกสารประกอบ ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ