องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
เรื่อง  งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559


ประกาศ ณ วันที่  14  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ