องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  สำหรับปี  สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน  2561 

    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ