องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕ูู๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕ูู๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ