องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ประจำปี ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ประจำปี ๒๕๕๙

    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ประจำปี ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ