องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
 


ดำเนินการจัดงาน "MOl Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคาร"


นายประภาส ทัตติวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดงาน "MOl Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคาร" โดยดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ รับซื้อขยะรีไซเคิลให้กับสมาชิกธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง และเผยแพร่ความรู้กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทาง

2024-05-01
2024-04-11
2024-03-26
2024-03-25
2024-01-30
2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-10-27
2023-10-26