องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


       นายประภาส ทัตติวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
      การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดย กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีเกษตรกรตัวแทนตำบลห้วยแอ่ง,ตำบลเขวา,ตำบลลาดพัฒนา,ตำบลตลาด,ตำบลแวงน่าน,ตำบลเกิ้ง,ตำบลท่าตูม เข้าร่วมอบรมครั้งนี้
     🥬🥕🌽🥒🥑🫑🍑🍒🍍🍈

2023-11-10
2023-11-07
2023-11-06
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-26
2023-10-04
2023-10-02
2023-06-28
2023-06-26