องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
นายประภาส ทัตติวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง อบต.ห้วยแอ่ง
ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ทุกวันจันทร์แรกของเดือน

2022-09-28
2022-09-28
2022-09-20
2022-09-09
2022-07-04
2022-07-01
2022-06-21
2022-06-16
2022-03-30
2022-02-17