องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
นายประภาส ทัตติวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง อบต.ห้วยแอ่ง
ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  ทุกวันจันทร์แรกของเดือน

2023-05-03
2023-03-29
2023-03-23
2023-03-10
2023-02-22
2023-02-14
2023-01-16
2023-01-13
2023-01-03
2022-12-23