องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

 
 
 


โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงตำบลห้วยแอ่ง


วันที่ 21 มิ.ย.65 เวลา 10.30 น
นาย ประภาส ทัตติวงษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคมและกองสาธารณสุข ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงตำบลห้วยแอ่ง
2022-10-25
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-20
2022-09-09
2022-07-04
2022-07-01
2022-06-21
2022-06-16
2022-03-30