องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 ต.ค. 2558 ]
22 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 ต.ค. 2558 ]
23 การแจ้งถมดิน [ 2 ต.ค. 2558 ]
24 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 ต.ค. 2558 ]
25 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 ต.ค. 2558 ]
26 การรับชำระภาษีป้าย [ 2 ต.ค. 2558 ]
27 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 ต.ค. 2558 ]
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 2 ต.ค. 2558 ]
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 ต.ค. 2558 ]
30 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 2 ต.ค. 2558 ]
 
|1|2หน้า 3|4