องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานป้องกัน
การควบคุมภายใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
นโยบายการบริหารงาน
"สาระดีๆ จากศาลปกครอง"


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  คิวอาโค๊ดสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกัน โควิด 19
      
 
  คิวอาโค๊ดสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกัน โควิด 19
  ให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริ...
  ชำระภาษี ประจำปี 2564
  การประชุมประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการตลอดจนความคิ...
  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ...
   คลิปวีดีโอการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า โดยกรมอนาม...
  รู้ทันไวรัส โคโรน่าสายพันธ์ใหม่หรือไวรัสโควิด-19
  กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563
  ภาษีที่ติน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเ...