องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 ต.ค. 2558 ]
12 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 2 ต.ค. 2558 ]
13 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 2 ต.ค. 2558 ]
14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 2 ต.ค. 2558 ]
15 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 2 ต.ค. 2558 ]
16 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 2 ต.ค. 2558 ]
17 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 [ 2 ต.ค. 2558 ]
18 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 2 ต.ค. 2558 ]
19 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 ต.ค. 2558 ]
20 การแจ้งขุดดิน [ 2 ต.ค. 2558 ]
 
|1หน้า 2|3|4