องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
42 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแกดำ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
43 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแกดำ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
44 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
45 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแกดำ และถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
46 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแกดำ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
47 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 26 ส.ค. 2559 ]
48 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 26 ส.ค. 2559 ]
49 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 24 ส.ค. 2559 ]
50 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโสทอน ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 24 ส.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7