องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
22 การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนสาธารณะเกาะลอยกุดโด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
23 การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
24 การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
25 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหมากหญ้า ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
26 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
29 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโด ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 4 ส.ค. 2560 ]
30 การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโด ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 4 ส.ค. 2560 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7