องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.ห้วยแอ่ง

    รายละเอียดข่าว

                       โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง              อำเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงาน วางระบบท่อประปา พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 480 เมตร   สถานที่ก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  งบประมาณ 40,000 บาท   (สี่หมื่นบาทถ้วน)  นั้น
                         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2560