องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ต.ห้วยแอ่ง

    รายละเอียดข่าว

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม 
ได้จัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงาน ลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม                          ราคากลาง 40,000 บาท   (สี่หมื่นบาทถ้วน)  นั้น
              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2560