องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านท่างาม ต.ห้วยแอ่ง

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม  ได้จัดทำราคากลาง   โครงการปรับปรุงถนนลงหินลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงาน ลงหินลูกรังพร้อมปรับเกรด ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 105 ลูกบาศก์เมตร  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม     ราคากลาง 40,000 บาท   (สี่หมื่นบาทถ้วน)  นั้น
     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2560