องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่องการมอบอำนาจตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต

    รายละเอียดข่าว

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้มีคำสั่งเรื่องการมอบอำนาจการตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.พ. 2559