องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
เรื่อง  งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558ประกาศ ณ วันที่  15  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2558

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2558