องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์
1. การรับและลงทะเบียนหนังสือเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
2. การเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ
3. การติดตามผลการดำเนินการ
4. การรายงานผล
5. ระบบบันทึกข้อมูล

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2557