องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

    รายละเอียดข่าว

คู่มือสำหรับประชาชน  :  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง   อำเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง  :  กระทรวงพลังงาน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2558