องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

    รายละเอียดข่าว

คู่มือสำหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง: กระทรวงพลังงาน


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2558