องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อรองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง


http://www.huay-ang.go.th/select_news.php?news_id=148