องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th


 


ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งอค์กรผู้ใช้น้ำ


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามกฏกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และเมื่อร่างพระราชฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. .... ที่มีความัมพันธ์กันมีผลบังคับใช้แล้ว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะเริ่มเปิดรับสมัครการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำต่อไป รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1GDGv-uWVN9vWW4pu5OsmbyzpmllxCNuW