องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th


 


ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลห้วยแอ่ง และประชาชนทั่วไป ใช้งานแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan)


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งขอเชิญพี่น้องชาวตำบลห้วยแอ่ง และประชาชนทั่วไปใช้งานแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) แจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยไซเบอร์กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) ขึ้นเพื่อใช้ใน การแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าวและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยไซเบอร์และสื่อความรู้ ด้านโซเบอร์อันจะเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan)ให้ประชาชน หน่วยงานในพื้นที่่ทราบโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฯได้จาก แพลตฟอร์มของ Play Store และ App Storeโดยค้นหาคำว่า รู้ทัน หรือ Rootan