องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th


 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาน2564


กองสวัสดิการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมมหาสารคามฯ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาน2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยแอ่ง