องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th


 


อบรมอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจ สานฝาตุมวยและเบาะรองนั่ง


กองสวัสดิการดำเนินโครงการปีงบประมาน2564 อบรมอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจ สานฝาตุมวยและเบาะรองนั่งในวันที่3-5 มีนาคม 2564