องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th


 


ให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ผ่าน Application CITIZENinfo (แอปพลิเคชั่น)


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญชวนประชาชนหรือผู้เข้ารับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ผ่าน Application CITIZENinfo (แอปพลิเคชั่น) เพียงสแกน QR Code ด่านล่างนี้