องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th


 


การประชุมประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ ของตำบลห้วยแอ่งเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในระว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2563