องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ต.ค. 2558 ]
32 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 2 ต.ค. 2558 ]
33 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 2 ต.ค. 2558 ]
34 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ต.ค. 2558 ]
35 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 2 ต.ค. 2558 ]
36 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 2 ต.ค. 2558 ]
37 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 2 ต.ค. 2558 ]
 
|1|2|3หน้า 4