องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ประกาศกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 1 ก.ค. 2557 ]
22 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 9 มิ.ย. 2557 ]
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ภาค ก และ ภาค ข [ 16 พ.ค. 2557 ]
24 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาค ค [ 16 พ.ค. 2557 ]
25 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรูเความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) [ 22 เม.ย. 2557 ]
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลกรเป็นพนักงานส่วนตำบล(ภาค ก)และ(ภาค ข) [ 11 เม.ย. 2557 ]
27 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 และระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 11 มี.ค. 2557 ]
 
|1|2หน้า 3